Wizyta studyjna w Rybniku - Iwona Spychała-Długosz

Iwona Spychała-Długosz
ZASTĘPCA BUMISTRZA MIKOŁOWA
Przejdź do treści
Wizyta studyjna w Rybniku

Wspólnie z burmistrzem Stanisławem Piechulą oraz głównym specjalistą ds. polityki senioralnej UM
Sabiną Grzywok 28 marca odbyłam wizytę studyjną do Dziennego Domu Pomocy „Senior+" oraz Klubu Seniora + w Rybniku. Chcieliśmy bliżej zobaczyć wspomniane miejsca, aby poznać ich sposób funkcjonowania oraz ofertę.
Mieszkańcy Rybnika w wieku 60+ mogą skorzystać z oferty bezpłatnych zajęć w Klubie Senior +, który prowadzony jest przez „Superfundację " ,natomiast pomoc w formie usług opiekuńczych jest świadczona w Dziennym Domu Pomocy – "Senior+", który prowadzi Fundacja „Byle do Wiosny".
Budynek został zaadoptowany na potrzeby osób starszych dzięki środkom pozyskanym w pierwszej edycji konkursu w ramach rządowego programu „Senior-Wigor”.
Samorządy mogą otrzymać wsparcie na tworzenie placówek typu „Senior+”  stąd Mikołów „podgląda” rozwiązania w innych miastach, aby może w przyszłości zastosować je u siebie.
Wróć do spisu treści