Swięto plonow - Iwona Spychała-Długosz

Iwona Spychała-Długosz
ZASTĘPCA BUMISTRZA MIKOŁOWA
Przejdź do treści
Święto plonów

18 sierpnia odbyły się w Śmiłowicach  dożynki.  Święto plonów rozpoczęło się o godz. 16.30 od uroczystej mszy świętej w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Starostami uroczystości byli Mariola i Remigiusz Kusiowie. Po zakończeniu eucharystii  wraz z korowodem  i  zaproszonymi gośćmi przeszłam na teren sportowo-rekreacyjny, gdzie odbyła się część oficjalna czyli przekazanie na ręce sołtysa chleba wypieczonego z tegorocznej mąki. Na przybyłych czekał jeszcze kołocz i grochówka.
Wróć do spisu treści