Pierwsza sesja Rady Miejskiej - Iwona Spychała-Długosz

Iwona Spychała-Długosz
ZASTĘPCA BUMISTRZA MIKOŁOWA
Przejdź do treści
Pierwsza sesja Rady Miejskiej

20 listopada odbyła się pierwsze sesja Rady Miejskiej oraz ślubowanie burmistrza. Na sesji ślubowanie złożyli także wszyscy radni.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
Ponadto wybrano Przewodniczącą oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Przewodniczącą została Katarzyna Syryjczyk-Słomska, a Wiceprzewodniczącymi Remigiusz Kuś oraz Michał Rupik.  
Gratuluję wszystkim Radnym mając nadzieję, na bardzo dobrą współpracę.
Wróć do spisu treści